Õpirände tunnistus

Õpirände tunnistus

Õpirände tunnistus on dokument, kuhu saab kirja panna kõik oskused või akadeemilised saavutused, mida inimene on omandanud mõnes teises Euroopa riigis õppimise või koolituse eesmärgil viibitud ajavahemikul.

See võib hõlmata näiteks praktikat mõnes ettevõttes, semestripikkust õpet vahetusülikoolis, muud haridus- ja koolituskogemust, vabatahtlikku tööd jne.

Tunnistuse täidavad kaks õpirändeprojektis osalevat partnerorganisatsiooni: üks lähetavas ja teine vastuvõtvas riigis.

Partnerid võivad olla ülikoolid, koolid, koolituskeskused, äriühingud, valitsusvälised organisatsioonid jne.

Kui soovid endale õpirände tunnistust, siis pöördu lähetava organisatsiooni poole või võta otse ühendust Europassi Keskusega.

Lähetav organisatsioon saab lisainformatsiooni samuti Europassi Keskusest.

Loe lisaks üleeuroopalisest Europassi portaalist.