Tööandjale

Kuidas saavad tööandjad kasutada Europassi dokumente?

Europassi CV on võimalus kokku hoida aega ja kulusid, kui palute kandidaatidel kasutada ühtset CV formaati. Europass XML pakub efektiivset võimalust lihtsalt talletada ja ühtselt esitada kanditaatide informatsiooni igast personali andmebaasist.

Kutsetunnistuse lisa annab teavet kutsetunnistuse omaniku oskustest ja teadmistest. Diplomilisas on välja toodud ülikoolilõpetanu läbitud õppeained. Nende kahe dokumendi kaudu on võimalik saada taustateadmisi kandidaatide pädevuse kohta antud töökohale.

Kui kandidaat esitab teile õpirändetunnistuse, siis see on tõend välismaal läbitud praktika ja seal sooritatud tööülesannete või õppeainete kohta.