Tööotsijale

Töö otsimise juures on väga oluline CV, mille kohta saab täpsemalt lugeda meie kodulehe CV osas.


Sama tähtis on ka see, kuidas tööd otsitakse. Peamised infokanalid on loomulikult tööportaalid (CVKeskus, CVOnline, Hüppelaud) ja Töötukassa andmebaas. Välismaale tööle soovijad saavad kasutada EURES’e teenuseid. EURES korraldab mitu korda aastas ka nn töömesse, kuhu tulevad kohale tööandjate esindajad. Infot töömesside kohta saab EURES’e lehel, samuti Europassi Keskuse uudiste lehelt. Aktiivne tööotsija võib liituda erinevate sotsiaalmeedia kanalitega, kust saab koheselt teavet tööpakkumistest ja üritustest.


Uurida tasub ka erinevate ettevõtete kodulehekülgi, kuhu samuti pannakse ülesse tööpakkumisi. Paljud inimesed võtavad ise ettevõtetega või asutustega, millel parasjagu ei ole tööpakkumisi, ise ühendus ja pakuvad ennast tööle. See on hea lähenemine, mis näitab inimese algatusvõimet. Samas tuleb meeles pidada, et masspostitust ei ole kasulik teha. Tähtis on personaalne pöördumine ja kaaskiri, kus selgitatakse, miks just selles asutuses soovitakse töötada ning millist panust töösoovija asutusele pakkuda saab.


Kaaskiri on ka teiste tööotsimisviiside puhul oluline. Kaaskirja on võimalik koostada ka Europassi elektroonilises keskkonnas.


Töö otsimine ja kandideerimine vajab eeltööd. Mida paremini on tööotsija ennast ette valmistanud, seda suuremad võimalused on tal tööd saada.

Põhjalik CV, kaaskirja jt dokumentide vormistamise õpetus on raamatus: CV meistriklass (I. Born, R. Matvere)