Digipädevus CV-s

Digipädevus on suutlikkus kasutada meid ümbritsevat aina täienevat tehnoloogiat, et ühiskonnas toime tulla. Enam ei piisa mõne konkreetse tarkvaraprogrammi kasutamise oskusest, vaid inimene peab kasutama nii tööl, õppides kui ka eraelus erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, haldama nende funktsioone, aru saama tehnoloogia kasutamisega kaasnevatest ohtudest ja oskama leida vajalikku informatsiooni. Seetõttu on tehtud ka täiendus Europassi CV-sse, kuhu on lisatud  digipädevuse enesehindamise skaala, mis hõlmab oskusi viies valdkonnas:

  • infotöötlus
  • kommunikatsioon
  • sisuloome
  • ohutus
  • probleemilahendus

Iga valdkonna kohta pakutakse kolm erinevat tasemekirjeldust (algtasemel kasutaja, iseseisev kasutaja, vilunud kasutaja). Lisada saab ka ametlikke IKT oskusi tõendavaid tunnistusi ja sertifikaate ning eraldi välja tuua konkreetsete tarkvaraprogrammide kasutamisoskused (muud digipädevused).