Diplomilisa

Diplomilisa

Diplomilisa (Diploma Supplement) on ühtlustatud struktuuriga dokument, mida väljastatakse kõrgkooli õpingute lõpul koos diplomiga.

Diplomilisa eesmärk on suurendada kvalifikatsioonide mõistmist ning lihtsustada tunnustamist. Diplomilisa sisaldab informatsiooni õpingute ja kvalifikatsiooni olemuse, taseme, konteksti, sisu ja staatuse kohta.

Dokumendi struktuur on välja töötatud koostöös UNESCO/CEPES, Euroopa Nõukogu ja Euroopa Komisjoni poolt. Diplomilisa sisaldab põhjalikku Eesti haridussüsteemi kirjeldust, mis on eriti oluline juhul, kui soovitakse õpinguid jätkata mõnes teises Euroopa riigis. Samuti on diplomilisas kirjas dokumendi omaniku õigused õpingute jätkamiseks või tööturule sisenemiseks koduriigis.

Eesti ülikoolid väljastavad ingliskeelset diplomilisa kõigile ülikooli lõpetajatele, kes on õppinud uue õppekava alusel (nn 3+2 süsteemis) alates 1.jaanuarist 2004.a. Paljud ülikoolid väljastavad diplomilisa ka ülikooli varemlõpetanutele tagasiulatuvalt.

Diplomilisa on järgmise struktuuriga:
Standardtekstiga preambula
Kaheksa peatükki:
1. Kvalifikatsiooni omandanud isik
2. Kvalifikatsioon
3. Kvalifikatsiooni tase
4. Õppekava sisu ja selle täitmise tulemused
5. Kvalifikatsiooni omandanu õigused
6. Lisainfo
7. Kinnitus
8. Eesti kõrgharidussüsteemi kirjeldus


Loe lisaks üleeuroopalisest Europassi portaalist.

Akadeemilise tunnustamise kohta saab informatsiooni Eesti ENIC/NARIC Keskusest