Inglise keel!
Kas sa räägid seda?

- Jules Winnfield, “Pulp Fiction”.

Tööandja nõuab C tasemel inglise keele oskust, kuid ise ei räägi seda keelt üldse?
Tee oma võõrkeeleoskus kindlaks veebipõhiselt, rännates
ringi Suurbritannias!

Alusta testi siin

Juhul, kui satud oma keeletaseme hindamisel segadusse subjektiivsete määratluste osas nagu “väga hea/hea/hea ainult sõnaraamatu abil“, kasuta
üldtunnustatud Euroopa ühist raamistikku.

“Europassi keelepass” on üles ehitatud süsteemile,
kus inimesel palutakse läbi lugeda erinevate keeleoskustasemete kirjeldused ja hinnata nende põhjal enda keeleoskust kuueastmelisel skaalal.
Soorita kiire test ja vaata tasemete kirjeldusi, veendumaks, kas sa oled:

A1-2algaja B1-2edasijõudnud C1-2kogenud

Hiljem, kui täidad oma CV-d, piisab sellest, kui märgid selles ära ühe nendest 6 tasemest.