Keelepass

Keelepass

Võimaldab lihtsal, kuid samas konkreetsel moel kirjeldada oma keeleoskust!

Kandideerides õppima või tööle väljaspoole Eestit, on ülimalt oluline, et Sa hindaksid oma keeleoskust adekvaatselt. Näiteks võib keeleoskus erinevates valdkondades (mõistmine, rääkimine, kirjutamine) olla väga kõikuv.

Inimesel palutakse läbi lugeda erinevate keeleoskustasemete kirjeldused ja hinnata nende põhjal enda keeleoskust kuueastmelisel skaalal. See on väga hea enesehindamise vahed.

Europassi keelepassi saad kirja panna ka erinevate võõrkeeletestide tulemused, samuti näited selle kohta, kus ja kuidas oled oma keeleoskust täiendanud.

Europassi CV ja keelpassi väljatrükkimisel tulevad automaatselt kaasa keeleoskustasemete kirjeldused.

Keelepass on üks osa Euroopa Nõukogu väljatöötatud Euroopa keelemapist.

Koosta oma keelepass veebis.