KKK

Europassi CV

Kuidas olemaolevat Europassi CV-d muuta?
Ükskõik millist CV-d peab pidevalt uuendama. Europassi CV muutmine ei ole raske, sest seda on võimalik salvestada XML formaadis, mis tähendab, et andmeid on võimalik uuesti interneti keskkonnas ülesse laadida. Kindlasti tasub oma CV iga kord kui uuesti kandideerite, üle vaadata.

Kui ma täidan ära oma Europassi CV, kas siis süsteem tõlgib selle ise automaatselt teistesse keeltesse?
Ei, kui soovite näiteks inglisekeelset CV-d, peate endale Europassi CV-d täites valima inglisekeelse blanketi ja selle inglise keeles ära täitma.

Kas täidetud Europassi CV läheb automaatselt tööotsijate andmebaasi?
Täites ära Europassi CV on tähtis meeles pidada, et see ei ole automaatselt ühendatud ühtegi andmebaasiga ja see, kuhu te oma CV saadate, on teie enda otsustada.

Europassi keelepass

Kas keelepass tõendab keeleoskust?
Europassi keelepassi täitmine põhineb enesehinnangul. Selleks on keelepassi juures Euroopa Nõukogu keeleoskussüsteemi enesehindamise skaala. Keelepassi saab ülesse märkida ametlikud diplomid ja tunnistused ning neid saab esitada lisadokumentidena.

Kas keelepassiga saab mitut keelt korraga hinnata või tuleb iga kord uus keelepass teha?
Europassi keelepassis saab hinnata mitmeid keeli korraga, mingeid piiranguid seatud ei ole.


Õpirändetunnistus

Kas Europassi õpirändetunnistusega kaasneb kvalifikatsioon?
Ei. Europassi õpirändetunnistus on mõeldud Euroopa õppeperioodide registreerimiseks, see on alusmaterjal edasiste otsuste tegemiseks hariduse pakkujale ja tööandjale.

Kust õpirändetunnistust saab?
Võtke ühendust organisatsiooniga, kes teid välismaale lähetab ning paluge neil kontakteeruda Eesti Europassi Keskusega.

Kas saab taotleda Europassi õpirändetunnistust tagantjärele?
Otseselt piiranguid tagantjärele taotlemisel ei ole, kuid see võib osutuda keeruliseks. Inimesed, kes seda peaksid täitma (saatev ja vastuvõttev partner), ei pruugi enam mäletada teie lähetuse detaile.


Kutsetunnistuse lisa

Kellele ja mille alusel väljastatakse kutsetunnistuse lisa?
Kutsetunnistuse lisa ei ole personaalne dokument, vaid see on ühtne ühe kutseala konkreetsele tasemele. Juba valminud kutsetunnistuse lisad on üleval Kutsekoja koduleheküljel: www.kutsekoda.ee. Tähtis on meeles pidada, et kutsetunnistuse lisa ei ole kehtiv ilma kutsetunnistuseta.


Diplomilisa

Kust Europassi diplomilisa saab?
Aastast 2004 väljastatakse inglisekeelset diplomilisa soovi korral kõikidele kõrgkooli lõpetajatele (juhul, kui on õpitud 3+2 süsteemi õppekava alusel). Dokumenti võivad taotleda ka kõrgkooli varem lõpetanud (kui kõrgkool on lõpetatud peale 1992. aastat), pöördudes lõpetatud ülikooli õppeosakonna poole.

Lõpetasin kõrgkooli ajal, mil Eesti kuulus Nõukogude Liidu koosseisu. Kas saan endale Europassi diplomilisa taotleda?
Kahjuks ei saa. Europassi diplomilisa oluliseks osaks on kohaliku haridussüsteemi kirjeldus, mis Nõukogude Liidu ajal oli tänasest sootuks erinev.