Kutsekoda

Kutsekoda

Kutsekoda tegutseb vastavalt kutseseadusele. Kutsekoda korraldab kutsestandardite koostamist, koordineerib kutseeksamite korraldamist ning analüüsib Eesti tööjõu ja oskuste tulevikuvajadust. Selleks pakub Kutsekoda koostöökeskkonda tööandjatele, spetsialistidele ja koolitajatele.

Kutsekoja tegevuse eesmärkideks on:

  • ühtse ja korrastatud kutsesüsteemi loomisele ja arendamisele kaasaaitamine;
  • Eesti töötajate kvalifikatsiooni võrreldavuse ja teiste riikide poolt tunnustamise saavutamiseks eelduste loomine.