Mida tähendab EQF tase Europassi dokumentides?

EQF ühtne Euroopa võrdlusraamistik seostab omavahel riiklikud kvalifikatsioonisüsteemid ja -raamistikud ning seeläbi aitab eri maade kvalifikatsioone vastastikku arusaadavamaks ja võrreldavaks muuta.

Tööandjatele ning õppeasutustele teeb see teistes Euroopa riikides omandatud kvalifikatsioonide mõistmise lihtsamaks

Õppijatele ja töötajatele, kes soovivad teise riiki tööle või õppima minna, aitab see läbipaistvamalt selgitada oma senist haridusteed ning omandatud oskusi ja teadmisi.

Eestis kutsekoolis, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis õppides võib ju arvata, et selle sisu ja hariduse tase on hästi mõistetav ka teistes Euroopa riikides – tegelikult ei pruugi see aga nii olla. Juba kutsehariduses on eri maades nii palju erinevaid liike, et nendes orienteerumine on muutunud väga keeruliseks.
Selleks, et eri maade kvalifikatsioonid saaksid kõigile paremini mõistetavaks, ongi loodud Euroopa kvalifikatsiooniraamistik.

EQF on 8-tasemeline võrdlusraamistik, millega kõik riigid oma kvalifikatsioonid ära suhestavad ja nii saame teada, mis tasemel midagi eri riikides õpetatakse. See on võrreldav näiteks sellega, et paljudes Euroopa riikides on oma rahaühik, millel on oma väärtus. Valuutakursi abil saame me  päris kergesti aru, kui palju üks teise riigi rahaühik väärt on. EQF on seega mõnes mõttes nagu valuutakurss, mis muudab teiste riikide kvalifikatsioonid meie jaoks paremini mõistetavaks.


Kuna Eesti kvalifikatsiooniraamistiku (EKR) tasemekirjeldused on identsed EQFi tasemekirjeldustega, võrdub EKRi tase alati sama EQFi tasemega.

EQF-i koordinatsioonikeskus Eestis on
SA Kutsekoda