Õppevara

Kuidas rääkida Europassist ja teistest üle-Euroopalistest algatustest?

 

Siin lehel saad tutvuda erinevatele sihtgruppidele mõeldud koolitusmaterjalidega, mis on valmis kasutamiseks koos harjutuste, töölehtede ja tunnikavaga.

Oleme koostöös heade kolleegidega Kadri Koha ja Amino Põldaruga MTÜst Meelevald, kes mõlemad on 7. taseme täiskasvanute koolitaja kutsega ja omavad suurt töökogemust tööotsijate koolitamisel, loonud õppevara "Targa tööotsija tööriistakast", mida saab kasutada iga täiskasvanute koolitaja, kelle sihtrühmad on tööd otsivad või karjäärimuutust kavandavad inimesed.

Tõsise õppimise kõrval ei tasu unustada mängulist aspekti. Mängud "Kui hästi sa tunned Euroopat?" ja "Inglise keel! Kas räägid seda?"  on loodud selleks, et Euroopa temaatikat kergemas võtmes tutvustada.