Tööd alustasid viis Europassi tarka

 Aasta alguses kuulutas Kutsekoda välja Europassi tarkade otsimise konkursi. Tänu sellele leidsimegi viis nutikat ja ettevõtlikku noort, kellest saavad Europassi targad: Kristi, Kairit, Dina, Triin ja Iris.

Targad läbisid 11. veebruaril pika koolituspäeva ning on valmis nüüd kõigile oma teadmisi ja oskusi jagama.

Kõigil, kes soovivad Europassi portaali ja teenuste kohta rohkem teada saada või töötuba tellida, saavad kutsuda Europassi targa oma õpilastele, kolleegidele või võrgustikule esinema. Seda kas koha peale või virtuaalselt. Koolitus või töötuba on soovijatele tasuta.

Targa kutsumiseks pöördu kas Europassi Keskuse poole aadressil europass@kutsekoda.ee või kirjuta otse targale:

Kairit Pärn – kairit60@gmail.com
Dina Mikfeldt – dinamikfeldt@gmail.com
Iris Luik – iris.luik@gmail.com
Kristi Liiv – liivkristi@gmail.com
Triin Niinepuu – triin.niinepuu@voco.ee

Pildil (vasakult): Kairit, Kutsekoja välisprojektide spetsialist Heli, Kristi ja Iris.

Europass hõlbustab ja lihtsustab Euroopa Liidu riikide vahel kodanike oskuste ja kvalifikatsioonide tunnustamist ning teise riiki tööle või õppima asumist.

Lisaks Euroopa Liidule edendab Europass tööjõu vaba liikumist ka sellega külgnevate riikide vahel. Europassi projektiga on liitunud 33 Euroopa riiki.

Europassi Eesti keskus tegutseb Kutsekoja juures. Selle eesmärk on pakkuda tuge ja teavet

  • karjääri- ja õpivalikute tegijatele (nt tööotsijad, kutse- või kõrgkoolis õppijad) ning
  • neid toetavatele spetsialistidele (nt personali- ja karjäärispetsialistid ning täiskasvanute koolitajad).